foto Ursi

logo D66

 

Ursi Frehner

 

Lid Provinciale Staten Fryslân

Sinds januari 2017 ben ik lid van de Provinciale Statenfractie van D66 met de portefeuilles:
leefbaarheid, ruimtelijke ordening, energie, natuur, infrastructuur, OV en Fries.

Eerder heb ik als eenmansfractie D66 Lemsterland 7 jaar een herkenbaar democratisch, zakelijk en groen gezicht gegeven.

Daarnaast was ik actief bij Noordenwind en Platform Duurzaam Fryslân;
sinds 2014 ben ik als initiatiefnemer betrokken bij onze Lokale Energiecoöperatie Dorp Centraal.

Wie is Ursi Frehner?

Ik woon al 35 jaar met plezier in Bantega met de leuke Fries die me naar Fryslân gehaald heeft en ben moeder van twee volwassen kinderen. Ik ben begonnen in het basis- en kunstonderwijs en ben al jaren zelfstandig met een communicatiebureau op het gebied van tekst en vormgeving.

Politiek

Ik ben geboren en getogen in Zwitserland, met het referendum in praktijk…. Één van de twee redenen dat ik lid van D66 ben.
De tweede reden is, dat D66 al groen was, toen groen in Nederland nog uitgevonden moest worden.
Ik zie mijzelf als GROENE DEMOCRAAT.
De overstap naar een circulaire samenleving en het behoud van een leefbare planeet is onze grootste opgave voor de komende decennia. We hebben maar één planeet om door te geven. Hoe wij dát doen, is mijn grootste zorg.

Voor Fryslân gaat het om beleid dat past bij de aard en schaal van de mooiste provincie van Nederland.
De vijf D66-beginselen vertaal ik naar de provinciale vraagstukken: dat zijn eigen kracht, groter denken, belonen en delen, duurzaamheid en harmonie, en gedeelde waarden.

Verder is mijn ervaring, dat ik als plattelandsbewoner van het voeteneind van de Provincie een goede aanvulling ben voor de diversiteit in de fractie.

Resultaten in de Provinciale Staten:

In januari 2017 trad ik toe tot een bestaande fractie. Na mijn toetreding tot de fractie heb ik me volop ingezet om me in te werken en om binnen mijn portefeuilles daadwerkelijk iets tot stand te brengen. Ik ben er trots op dat me dat in zo korte tijd op een aantal punten is gelukt; te weten:

 1. Mijn inbreng van het subsidiariteitsbeginsel bij de Skieding heeft nieuw asfalt en de aantasting van het Nationaal Landschap de Friese Wouden voorkomen.
  Zeggenschap teruggeven aan de omwonenden – decentraal - maatwerkoplossingen

 2. Als onderwijspartij willen we passend en bereikbaar onderwijs voor iedere jongere. De afschaffing van de OV-abonnementen stond de betaalbaarheid ervan voor het platteland al jaren zwaar onder druk. Met de scholierenkorting op het Openbaar Vervoer  maakt het nu niet meer uit of een kind 15 of 25 km van je school woont. Tevens winst voor het vestigingsklimaat van krimpgevoelige dorpen.

 3. De verduurzamingsdoelen voor het OV heb ik echt groen gemaakt, met de wijziging dat de elektrische bussen in 2025 niet op kolenstroom maar op groene stroom rijden.

Aangenomen moties & amendementen:

 1. Digitaal indienen zienswijzen en bezwaren toestaan  
 2. App registratie verkeersongevallen - uitgevoerd
 3. Afgetopte scholierenabonnementen OV – uitgevoerd
 4. Toekomst vaarweg Heerenveen, ruimte voor tegenvoorstel gemeenten
 5. Interpellatie Energietransitie motie met PvdA e.a.-
  intensivering rapportage energietransitie en bijstelling
 6. Legesverordening – actief terugbetalen leges, samen met VVD
 7. Zero Emission trein 2025 - verantwoord geproduceerde batterijen samen met GL
 8. Burgerparticipatie Windpark Fryslân – Belemmerende regelgeving energiecoöperaties - samen met GroenLinks

Deze moties & amendementen kregen een toezegging van GS:

 1. Arriva bussen – Elfwegentocht met ‘blauwe diesel’ (synthetische biodiesel)
 2. Korting op energie-bespaarlening
 3. Anticiperen op Klimaatakkoord
 4. Actieplan tekort personeel energietransitie en zorg -
  resultaat: Er is 2 mln € rijksgeld toegezegd voor het noordelijk Energy College project.
 5. Rentekorting op nationale energiebespaarlening - ingetrokken na toezegging college
 6. Snelvaren Burgummermar – toezegging vast aanspreekpunt overlast
 7. Motie vreemd – verkenning waterstof als alternatief voor aardgasverwarming - ingetrokken na toezegging college
 8. Zero Emission trein 2025 - toezegging circulariteitstoets
 9. Zero Emission trein 2025 - toezegging Motiveren reizigers gebruik trein - samen met PvdA