Kies voor de toekomst

D66 is de partij die kiest voor de toekomst: 

  • Voor het beste onderwijs.
  • Voor bereikbaar onderwijs en goed OV.
  • Voor een schoon klimaat en gezonde natuur.
  • Lokale keuzes bij de energietransitie.
  • Voor een veerkrachtige, circulaire economie. 
  • Voor extra aandacht MKB.
  • Voor grondgebonden, natuur-inclusieve landbouw.
  • Voor droge voeten en natte palen.
  • Voor een bindend referendum.

D66 Fryslân Trochpakke!

D66 logo fryslan 298x234

   

Kies zelf

Je laat je pake en beppe toch ook niet je kleren of je beroep kiezen!

bejaarden2

Kijk nou naar al die Britten, die nu spijt van hebben dat ze niet zijn gaan stemmen bij de Brexit. Wat niemand zich kon voorstellen, één jaar nadat zelfs Schotland in een referendum koos om bij Groot Britannie te blijven, gebeurde wel.

Iedere stem telt. 

Jouw stem maakt verschil!

   

Kies een vrouw

100 jaar na de invoering van het vrouwenkiesrecht dreigt het aantal vrouwen in de Provinciale Staten weer te dalen, van 15 vrouwen nu naar 13 op verkiesbare plekken.

Hoe? Kijk bij stem op een vrouw!

vrouwenkieslijst

 

 

   

   

D66 logo fryslan 298x234

Verkiezingen Provinciale Staten 2019

 

Verkiezingsprogramma 2019-2023 - Trokpakke! 

naar D66 Fryslân

   

Ursi Frehner heeft 15 jaar ervaring in de journalistiek.

tekst  beeld 31Artikelen skûtsjesilen  publicaties03Interview orgaandonatiepublicaties01Zowel de boodschap, als de vormgeving zijn helemaal gericht op het doel en de doelgroep.
Omdat ik een totaalpakket aanbied van tekstredactie en vormgeving blijven de teksten beknopt.
De huidige generatie lezers wil liefst in ‘drie zinnen’ een beeld hebben, waarover het gaat.
Dat bereik ik met ondersteuning van illustraties.

Één goed beeld zegt meer dan honderd woorden daarom biedt Infovorm Communicatie een totaalpakket.

Informeer naar uw mogelijkheden!