Kies voor de toekomst

D66 is de partij die kiest voor de toekomst: 

  • Voor het beste onderwijs.
  • Voor bereikbaar onderwijs en goed OV.
  • Voor een schoon klimaat en gezonde natuur.
  • Lokale keuzes bij de energietransitie.
  • Voor een veerkrachtige, circulaire economie. 
  • Voor extra aandacht MKB.
  • Voor grondgebonden, natuur-inclusieve landbouw.
  • Voor droge voeten en natte palen.
  • Voor een bindend referendum.

D66 Fryslân Trochpakke!

D66 logo fryslan 298x234

   

Kies zelf

Je laat je pake en beppe toch ook niet je kleren of je beroep kiezen!

bejaarden2

Kijk nou naar al die Britten, die nu spijt van hebben dat ze niet zijn gaan stemmen bij de Brexit. Wat niemand zich kon voorstellen, één jaar nadat zelfs Schotland in een referendum koos om bij Groot Britannie te blijven, gebeurde wel.

Iedere stem telt. 

Jouw stem maakt verschil!

   

Kies een vrouw

100 jaar na de invoering van het vrouwenkiesrecht dreigt het aantal vrouwen in de Provinciale Staten weer te dalen, van 15 vrouwen nu naar 13 op verkiesbare plekken.

Hoe? Kijk bij stem op een vrouw!

vrouwenkieslijst

 

 

   

   

D66 logo fryslan 298x234

Verkiezingen Provinciale Staten 2019

 

Verkiezingsprogramma 2019-2023 - Trokpakke! 

naar D66 Fryslân

   

Spelen met lettertypes en kleurtjes kan iedereen met een computer.
De Amerikanen hebben er een denigrerend woord voor: Dutch Design.

U doet toch ook geen zaken in zelfgebreide truien?!

Het gaat om de professionele, eerste indruk.

 H-visitekaartjef-flyers01flyer druk Page 1NW visitekaartje belettering01


Ursi Frehner is aan de kunstacademie Utrecht opgeleid.
Zij werkt gericht aan de uitstraling van uw bedrijf en de passende sfeer voor de doelgroep.

Professionele vormgeving representeert uw bedrijf al voordat er één woord gelezen is.

Non-verbale communicatie werkt snel en onbewust. De aandacht trekken met sfeer overzichtelijkheid en toegangkelijkheid bepaalt of je bezoeker verder leest.
Daarbij is het scheppen van de passende sfeer bijzonder belangrijk.

Wat is de sfeer die uw website moet uitstralen?
zakelijk – technisch – dynamisch – representatief – laagdrempelig – klasse – gezellig etc.

Informeer naar uw mogelijkheden!