logo D66

foto Ursi


Lid Provinciale Staten Fryslân

Sinds januari 2017 ben ik lid van de Provinciale Statenfractie van D66 met de portefeuilles:
leefbaarheid, ruimtelijke ordening, energie, natuur, infrastructuur, OV en Fries.

Eerder heb ik als eenmansfractie D66 Lemsterland 7 jaar een herkenbaar democratisch, zakelijk en groen gezicht gegeven.

Daarnaast was ik actief bij Noordenwind en Platform Duurzaam Fryslân;
sinds 2014 ben ik als medeoprichter betrokken bij onze Lokale Energiecoöperatie Dorp Centraal.

Wie is Ursi Frehner?

Als moeder van twee volwassen kinderen woon ik al mijn halve leven met plezier in Bantega met Albert, de leuke Fries die me naar Fryslân gehaald heeft. Ik ben begonnen in het basis- en kunstonderwijs en ben al jaren zelfstandig met een communicatiebureau op het gebied van tekst en vormgeving.

Politiek

Ik ben geboren en getogen in Zwitserland, met het referendum in praktijk…. Één van de twee redenen dat ik lid van D66 ben.
De tweede reden is, dat D66 al groen was, toen groen in Nederland nog uitgevonden moest worden.
Ik zie mijzelf als GROENE DEMOCRAAT.
De overstap naar een circulaire samenleving en het behoud van een leefbare planeet is onze grootste uitdaging voor de komende decennia. We hebben maar één planeet om door te geven.
Hoe we dat doen is mijn grootste zorg.

Voor Fryslân gaat het om beleid dat past bij de aard en schaal van de mooiste provincie van Nederland.
De vijf D66-beginselen – eigen kracht, groter denken, belonen en delen, duurzaamheid en harmonie, en gedeelde waarden - vertaal ik naar de provinciale vraagstukken.

Verder is mijn ervaring, dat ik als plattelandsbewoner van het voeteneind van de Provincie een goede aanvulling ben voor de diversiteit in de fractie.

Resultaten in de Provinciale Staten:

In januari 2017 trad ik toe tot een bestaande fractie. Na mijn toetreding tot de fractie heb ik me volop ingezet om me in te werken en om binnen mijn portefeuilles daadwerkelijk iets tot stand te brengen. Ik ben er trots op dat me dat op een aantal punten in zo korte tijd is gelukt; te weten:

 1. Mijn inbreng van het subsidiariteitsbeginsel bij de Skieding heeft nieuw asfalt en de aantasting van het Nationaal Landschap de Friese Wouden voorkomen.
  Zeggenschap teruggeven – decentraal - maatwerkoplossingen

 2. Als onderwijspartij willen we passend en bereikbaar onderwijs voor iedere jongere. De afschaffing van de OV-abonnementen stond de betaalbaarheid ervan voor het platteland al jaren zwaar onder druk. Met de scholierenkorting op het Openbaar Vervoer  maakt het nu niet meer uit of een kind 15 of 25 km van je school woont. Tevens winst voor het vestigingsklimaat van krimpgevoelige dorpen.

 3. De verduurzamingsdoelen voor het OV heb ik echt groen gemaakt, met de wijziging dat de elektrische bussen in 2025 niet op kolenstroom maar op groene stroom rijden.

Aangenomen moties & amendementen:

 1. Digitaal indienen zienswijzen en bezwaren toestaan  
 2. App registratie verkeersongevallen - uitgevoerd
 3. Afgetopte scholierenabonnementen OV – uitgevoerd
 4. Toekomst vaarweg Heerenveen, ruimte voor tegenvoorstel gemeenten
 5. Interpellatie Energietransitie motie met PvdA e.a.-
  intensivering rapportage energietransitie en bijstelling

Deze moties & amendementen kregen een toezegging van GS:

 1. Arriva bussen – Elfwegentocht met ‘blauwe diesel’ (synthetische biodiesel)
 2. Korting op energie-bespaarlening
 3. Anticiperen op Klimaatakkoord
 4. Actieplan tekort personeel energietransitie en zorg -
  resultaat: Er is net 2 mln € rijksgeld toegezegd voor het noordelijk Energy College project.

Leeuwarder Courant, september 2018

1810 Wat heeft Escher met zonneakkers

1810 Regenboogprovincie

180326 mestvergisters

 

bushalte20 oktober 2018

D66 vindt dat passend onderwijs voor iedere scholier bereikbaar moet zijn.

De betaalbaarheid van het OV mag dit niet belemmeren voor jongeren op het platteland. Daarom heeft D66 de gedeputeerde gevraagd om voor scholieren een korting in het leven te roepen. Deze oproep werd breed door de Staten gesteund en is nu een feit. “Altijd vrij Fryslân scholier” heet het betreffende reisproduct. De korting is 25 euro per maand, met een maximum van 250 euro per jaar voor kinderen tussen 12 en 18.

lees verder