bushalte20 oktober 2018

D66 vindt dat passend onderwijs voor iedere scholier bereikbaar moet zijn.

De betaalbaarheid van het OV mag dit niet belemmeren voor jongeren op het platteland. Daarom heeft D66 de gedeputeerde gevraagd om voor scholieren een korting in het leven te roepen. Deze oproep werd breed door de Staten gesteund en is nu een feit. Het maakt nu niet meer uit of je 15 of 25km van je school woont. “Altijd vrij Fryslân scholier” heet het betreffende reisproduct. De korting is 25 euro per maand, met een maximum van 250 euro per jaar voor kinderen tussen 12 en 18. Voor het spoor Koudum-Sneek is de scholierenkorting zelfs 40 euro per maand.

Ook een belangrijke bijdrage voor de aantrekkelijkheid van plattelandskernen voor jonge gezinnen!

lees verder