persbericht D66 Fryslân 26 februari 2019


 
D66 wil met de baten van Windpark Fryslân een vliegwiel voor klimaat en energie

 

D66 komt woensdag in het debat over de burgerparticipatie in Windpark Fryslân met een motie voor een Iepen Enerzjy en Klimaat Fûns (IEKF). Daarmee wil D66 de baten van Windpark Fryslân als een vliegwielfunctie voor de energie- en warmtetransitie gebruiken.

‘Van en Voor Fryslân,’ daar draait het allemaal om in de participatie van de Provincie in Windpark Fryslân. Het geld dat wordt verdiend met onze horizon zoveel mogelijk in de Friese gemeenschap houden. D66 vindt dat een Iepen Enerzjy en Klimaat Fûns de meest rechtvaardige vorm van: ‘Van en Voor Fryslân’ is, in het bijzonder voor de jongere generatie (onze klimaat-erfgenamen) en die inwoners die geen (spaar)geld kunnen beleggen.

D66 vindt dat het rendement van Windpark Fryslân ten goede dient te komen aan de klimaatopgave, de energie- en warmtetransitie, energiebesparing of andere Friese projecten binnen het thema circulaire economie. Een Iepen Enerzjy en Klimaat Fûns legt daar de financiele basis voor. D66 ziet ‘Van en Voor Fryslân’ als een totaalpakket van verschillende maatregelen. “Het compensatiefonds voor de IJsselmeerkust is al geregeld. Daarnaast krijgen alle inwoners van Fryslân de mogelijkheid om ook financieel te participeren in Windparkobligaties. Maar de grootste opbrengst, die van de provinciale participatie moet ten goede komen aan de gehele Friese samenleving”, aldus Ursi Frehner van D66

 

Naschrift:

De vragen in het debat wezen erop dat verschillende fracties meer informatie nodig hadden. De D66 fractie vindt het onderwerp zo belangrijk dat ze de motie heeft teruggetrokken en binnen kort zal verzoeken om het onderwerp grondiger te behandelen. D66 zal het Iepen Energzjy Fûns ook in de collegeonderhandeling inbrengen.