zie ook: Omrop Fryslân

waterstof


De Statenfractie van D66 wil met een motie de ontwikkeling naar een waterstofeconomie onderzoeken en versnellen. In het jaarplan energie van de Provincie is het verkennen van de mogelijkheden van waterstof als opslag van groene stroom al opgenomen. D66 wil de verkenning uitbreiden met de vraag met een verkenning van de mogelijkheden als alternatief voor aardgas verwarming, vooral voor oude woningen, monumenten en buitengebieden.

Verwarmen op waterstof

Dat waterstof geschikt is als alternatief voor aardgas staat vast. Voor de komst van aardgas bestond het stadsgas al voor 50% uit waterstof. Een experiment met waterstof bijmengen bij aardgas op Ameland werkt al jaren succesvol. “Voor oude wijken, monumenten en het buitengebied kan groene waterstof een interessant alternatief zijn voor aardgas”, zo betoogde in december Prof. Dr. Ad van Wijk van de TU Delft tijdens een bomvolle lunchlezing van de Friese Milieu Federatie.

Waterstof is een schone energiedrager. Bij de verbranding van waterstof ontstaat niets anders dan waterdamp. Daarnaast is waterstof een goed alternatief voor de energie-intensieve industrie, zware machines en als seizoensopslag van groene stroom.

Zonne- en windenergie kunnen we niet regelen. Daar zit een variatie van 0-100% per dag en een jaarvariatie van 20% in. Dat betekent dat er op piekmomenten substantieel te veel energieaanbod is. Bij Duitse Noordzeewindparken gaat al veel windstroom verloren omdat het elektriciteitsnet het niet aankan. Ook ons elektriciteitsnet is niet berekend op decentrale opwekking.

Deze piekproductie omzetten in waterstof is heeft wezenlijke voordelen ten opzichte van de opslag van elektriciteit in accu’s, zoals seizoensopslag voor de winter. Het transport van waterstof via de bestaande aardgasinfrastructuur is een optie en substantieel goedkoper dan het aanleggen van nieuwe hoogspanningsleidingen. Waterstof is een goed antwoord voor de energie-intensieve industrie en zwaar vervoer en mogelijk ook een interessante transitiebrandstof voor oude wijken, monumenten en buitengebieden.