Yang382We hebben maar

één planeet,

één atmosfeer,

één natuur,

één Fryslân om door te geven.

Hoe we dat doen is mijn grootste zorg.

   

Lekker  

Vleesvrije Zwitserse maaltijdtaart

Onze mondiale footprint is te groot. We hebben maar één planeet aarde, maar consumeren de laatste eeuw voor drie. Dat heeft inmiddels gevolgen. Minder vlees eten draagt bij aan een evenwichtig gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen.

Hoofdzaak het is lekker!

peren bramen flad

De Flade of Wähe zijn populaire vleesvrije maaltijdtaarten in Zwitserland. Vrijdags zijn ze bij iedere bakker verkrijgbaar; zoet of hartig. Ze zijn zo populair dat ze in kantines en lunchrooms vaak de hele week verkrijgbaar zijn. In de christelijke traditie was vrijdag – de dag van de kruisiging en het lijden – de vastendag. Bij vasten laat je vlees staan. Hier vandaan komt de traditie van de vleesvrije, vrijdagse maaltijdtaart in Zwitserland.

Onze favoriten zijn mijn eigen variaties met peer of zuurkool. Naar de recepten

   

Energieslim - een feest voor de portemonnee  

Huurder zonnepanelen woningbouw houdt iedere maand geld over.

Na 35 jaar isoleren 35000€ bespaard.

In de Provinciale staten heb ik mij ingezet voor rentekorting op de nationale energie-bespaar-lening. De onderhandelingen daarvoor staan gepland in het jaarplan energie 2019.

D66 Fryslân zet de komende 4 jaar vol in om alle inwoners van Fryslân te helpen energieslim en energiewijs te worden.

Ga naar artikel

   

persbericht D66 Fryslân 26 februari 2019


 
D66 wil met de baten van Windpark Fryslân een vliegwiel voor klimaat en energie

 

D66 komt woensdag in het debat over de burgerparticipatie in Windpark Fryslân met een motie voor een Iepen Enerzjy en Klimaat Fûns (IEKF). Daarmee wil D66 de baten van Windpark Fryslân als een vliegwielfunctie voor de energie- en warmtetransitie gebruiken.

‘Van en Voor Fryslân,’ daar draait het allemaal om in de participatie van de Provincie in Windpark Fryslân. Het geld dat wordt verdiend met onze horizon zoveel mogelijk in de Friese gemeenschap houden. D66 vindt dat een Iepen Enerzjy en Klimaat Fûns de meest rechtvaardige vorm van: ‘Van en Voor Fryslân’ is, in het bijzonder voor de jongere generatie (onze klimaat-erfgenamen) en die inwoners die geen (spaar)geld kunnen beleggen.

D66 vindt dat het rendement van Windpark Fryslân ten goede dient te komen aan de klimaatopgave, de energie- en warmtetransitie, energiebesparing of andere Friese projecten binnen het thema circulaire economie. Een Iepen Enerzjy en Klimaat Fûns legt daar de financiele basis voor. D66 ziet ‘Van en Voor Fryslân’ als een totaalpakket van verschillende maatregelen. “Het compensatiefonds voor de IJsselmeerkust is al geregeld. Daarnaast krijgen alle inwoners van Fryslân de mogelijkheid om ook financieel te participeren in Windparkobligaties. Maar de grootste opbrengst, die van de provinciale participatie moet ten goede komen aan de gehele Friese samenleving”, aldus Ursi Frehner van D66

 

Naschrift:

De vragen in het debat wezen erop dat verschillende fracties meer informatie nodig hadden. De D66 fractie vindt het onderwerp zo belangrijk dat ze de motie heeft teruggetrokken en binnen kort zal verzoeken om het onderwerp grondiger te behandelen. D66 zal het Iepen Energzjy Fûns ook in de collegeonderhandeling inbrengen.