Yang382We hebben maar

één planeet,

één atmosfeer,

één natuur,

één Fryslân om door te geven.

Hoe we dat doen is mijn grootste zorg.

   

Lekker  

Vleesvrije Zwitserse maaltijdtaart

Onze mondiale footprint is te groot. We hebben maar één planeet aarde, maar consumeren de laatste eeuw voor drie. Dat heeft inmiddels gevolgen. Minder vlees eten draagt bij aan een evenwichtig gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen.

Hoofdzaak het is lekker!

peren bramen flad

De Flade of Wähe zijn populaire vleesvrije maaltijdtaarten in Zwitserland. Vrijdags zijn ze bij iedere bakker verkrijgbaar; zoet of hartig. Ze zijn zo populair dat ze in kantines en lunchrooms vaak de hele week verkrijgbaar zijn. In de christelijke traditie was vrijdag – de dag van de kruisiging en het lijden – de vastendag. Bij vasten laat je vlees staan. Hier vandaan komt de traditie van de vleesvrije, vrijdagse maaltijdtaart in Zwitserland.

Onze favoriten zijn mijn eigen variaties met peer of zuurkool. Naar de recepten

   

Energieslim - een feest voor de portemonnee  

Huurder zonnepanelen woningbouw houdt iedere maand geld over.

Na 35 jaar isoleren 35000€ bespaard.

In de Provinciale staten heb ik mij ingezet voor rentekorting op de nationale energie-bespaar-lening. De onderhandelingen daarvoor staan gepland in het jaarplan energie 2019.

D66 Fryslân zet de komende 4 jaar vol in om alle inwoners van Fryslân te helpen energieslim en energiewijs te worden.

Ga naar artikel

   

FRANEKER - D66 Fryslân en D66 Waadhoeke zijn donderdag 31 januari op werkbezoek bij Steinfort Glas in Franeker geweest. Het bedrijf is gespecialiseerd in toepassingen van gehard glas voor binnen en buiten. “Inspirerend glas. Dat is niets overdreven”, sluit statenlid Ursi Frehner het werkbezoek af. Steinfort bestaat dit jaar 100 jaar.

Innovatieve toepassingen van glas

De groep D66-ers is enthousiast over de innovatieve producten die Steinfort produceert. Voor de woningbouw is een renovatiesysteem voor keukens en badkamers ontwikkeld, al of niet met isolatie toe te passen. Daarmee kan een badkamer in twee dagen gerenoveerd worden.

Als alternatief voor zwarte zonnepanelen kan Steinfort zonnepanelen in kleuren leveren. Dat opent nieuwe mogelijkheden voor architecten en ontwerpers om ook op gevels zonnepanelen esthetisch toe te passen. Voor de isolatie van historische woningen maken ze glas-in-lood look-a-likes voor toepassing in isolatieglas.

Exemplarisch voor energieintensieve bedrijven

De aanleiding tot dit werkbezoek was de opmerking van directeur Gerlof Reineker: “Ik heb 4 voetbalvelden bedrijfsgebouwen. Maar de energietarieven voor grootverbruikers zijn zo laag dat de businesscase voor zonnepanelen op geen enkele manier sluitend te maken is.”

Voor statenlid Ursi Frehner is dat zorgelijk. “We hebben maar één aarde om door te geven aan onze kinderen. De wereldwijde metingen van de klimaatopwarming onderstrepen de urgentie. Zelfs de Deltacommissie acht versneld vervangen van deltawerken met tientallen jaren noodzakelijk. We moeten nu doorpakken.” In het Friese Dashboard Energietransitie zien we, dat het terugdringen van de CO2-uitstoot in de industrie maar niet van de grond komt.

Met dit werkbezoek ging D66 op zoek naar de verduurzamingsknelpunten voor het bedrijfsleven. Bedrijven zijn volgens het activiteitenbesluit van het Rijk verplicht de energiebesparingsmaatregelen te nemen die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn. Steinfort is exemplarisch voor alle grootverbruikers. Hier wreken zich de grootverbruikerstarieven van de energiebelasting. Deze beletten juist deze bedrijven een redelijke terugverdientijd van zonnepanelen. Voor Steinfort geldt dat alle daken bedekken met zonnepanelen nog maar 10% van de energiebehoefte dekt. Het andere nadeel is dat het hun investeringsruimte beperkt. Steinfort denkt richting een directe kabel (local grid) naar een van de windmolens die al op het bedrijventerrein staan. Daarmee zouden ze 50% van de energiebehoefte kunnen dekken.