Yang382We hebben maar

één planeet,

één atmosfeer,

één natuur,

één Fryslân om door te geven.

Hoe we dat doen is mijn grootste zorg.

   

Lekker  

Vleesvrije Zwitserse maaltijdtaart

Onze mondiale footprint is te groot. We hebben maar één planeet aarde, maar consumeren de laatste eeuw voor drie. Dat heeft inmiddels gevolgen. Minder vlees eten draagt bij aan een evenwichtig gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen.

Hoofdzaak het is lekker!

peren bramen flad

De Flade of Wähe zijn populaire vleesvrije maaltijdtaarten in Zwitserland. Vrijdags zijn ze bij iedere bakker verkrijgbaar; zoet of hartig. Ze zijn zo populair dat ze in kantines en lunchrooms vaak de hele week verkrijgbaar zijn. In de christelijke traditie was vrijdag – de dag van de kruisiging en het lijden – de vastendag. Bij vasten laat je vlees staan. Hier vandaan komt de traditie van de vleesvrije, vrijdagse maaltijdtaart in Zwitserland.

Onze favoriten zijn mijn eigen variaties met peer of zuurkool. Naar de recepten

   

Energieslim - een feest voor de portemonnee  

Huurder zonnepanelen woningbouw houdt iedere maand geld over.

Na 35 jaar isoleren 35000€ bespaard.

In de Provinciale staten heb ik mij ingezet voor rentekorting op de nationale energie-bespaar-lening. De onderhandelingen daarvoor staan gepland in het jaarplan energie 2019.

D66 Fryslân zet de komende 4 jaar vol in om alle inwoners van Fryslân te helpen energieslim en energiewijs te worden.

Ga naar artikel

   

foto Ursi

logo D66

 

Ursi Frehner

 

Lid Provinciale Staten Fryslân

Sinds januari 2017 ben ik lid van de Provinciale Statenfractie van D66 met de portefeuilles:
leefbaarheid, ruimtelijke ordening, energie, natuur, infrastructuur, OV en Fries.

Eerder heb ik als eenmansfractie D66 Lemsterland 7 jaar een herkenbaar democratisch, zakelijk en groen gezicht gegeven.

Daarnaast was ik actief bij Noordenwind en Platform Duurzaam Fryslân;
sinds 2014 ben ik als initiatiefnemer betrokken bij onze Lokale Energiecoöperatie Dorp Centraal.

Wie is Ursi Frehner?

Ik woon al 35 jaar met plezier in Bantega met de leuke Fries die me naar Fryslân gehaald heeft en ben moeder van twee volwassen kinderen. Ik ben begonnen in het basis- en kunstonderwijs en ben al jaren zelfstandig met een communicatiebureau op het gebied van tekst en vormgeving.

Politiek

Ik ben geboren en getogen in Zwitserland, met het referendum in praktijk…. Één van de twee redenen dat ik lid van D66 ben.
De tweede reden is, dat D66 al groen was, toen groen in Nederland nog uitgevonden moest worden.
Ik zie mijzelf als GROENE DEMOCRAAT.
De overstap naar een circulaire samenleving en het behoud van een leefbare planeet is onze grootste opgave voor de komende decennia. We hebben maar één planeet om door te geven. Hoe wij dát doen, is mijn grootste zorg.

Voor Fryslân gaat het om beleid dat past bij de aard en schaal van de mooiste provincie van Nederland.
De vijf D66-beginselen vertaal ik naar de provinciale vraagstukken: dat zijn eigen kracht, groter denken, belonen en delen, duurzaamheid en harmonie, en gedeelde waarden.

Verder is mijn ervaring, dat ik als plattelandsbewoner van het voeteneind van de Provincie een goede aanvulling ben voor de diversiteit in de fractie.

Resultaten in de Provinciale Staten:

In januari 2017 trad ik toe tot een bestaande fractie. Na mijn toetreding tot de fractie heb ik me volop ingezet om me in te werken en om binnen mijn portefeuilles daadwerkelijk iets tot stand te brengen. Ik ben er trots op dat me dat in zo korte tijd op een aantal punten is gelukt; te weten:

 1. Mijn inbreng van het subsidiariteitsbeginsel bij de Skieding heeft nieuw asfalt en de aantasting van het Nationaal Landschap de Friese Wouden voorkomen.
  Zeggenschap teruggeven aan de omwonenden – decentraal - maatwerkoplossingen

 2. Als onderwijspartij willen we passend en bereikbaar onderwijs voor iedere jongere. De afschaffing van de OV-abonnementen stond de betaalbaarheid ervan voor het platteland al jaren zwaar onder druk. Met de scholierenkorting op het Openbaar Vervoer  maakt het nu niet meer uit of een kind 15 of 25 km van je school woont. Tevens winst voor het vestigingsklimaat van krimpgevoelige dorpen.

 3. De verduurzamingsdoelen voor het OV heb ik echt groen gemaakt, met de wijziging dat de elektrische bussen in 2025 niet op kolenstroom maar op groene stroom rijden.

Aangenomen moties & amendementen:

 1. Digitaal indienen zienswijzen en bezwaren toestaan  
 2. App registratie verkeersongevallen - uitgevoerd
 3. Afgetopte scholierenabonnementen OV – uitgevoerd
 4. Toekomst vaarweg Heerenveen, ruimte voor tegenvoorstel gemeenten
 5. Interpellatie Energietransitie motie met PvdA e.a.-
  intensivering rapportage energietransitie en bijstelling
 6. Legesverordening – actief terugbetalen leges, samen met VVD
 7. Zero Emission trein 2025 - verantwoord geproduceerde batterijen samen met GL
 8. Burgerparticipatie Windpark Fryslân – Belemmerende regelgeving energiecoöperaties - samen met GroenLinks

Deze moties & amendementen kregen een toezegging van GS:

 1. Arriva bussen – Elfwegentocht met ‘blauwe diesel’ (synthetische biodiesel)
 2. Korting op energie-bespaarlening
 3. Anticiperen op Klimaatakkoord
 4. Actieplan tekort personeel energietransitie en zorg -
  resultaat: Er is 2 mln € rijksgeld toegezegd voor het noordelijk Energy College project.
 5. Rentekorting op nationale energiebespaarlening - ingetrokken na toezegging college
 6. Snelvaren Burgummermar – toezegging vast aanspreekpunt overlast
 7. Motie vreemd – verkenning waterstof als alternatief voor aardgasverwarming - ingetrokken na toezegging college
 8. Zero Emission trein 2025 - toezegging circulariteitstoets
 9. Zero Emission trein 2025 - toezegging Motiveren reizigers gebruik trein - samen met PvdA

Leeuwarder Courant, september 2018

1810 Wat heeft Escher met zonneakkers

1810 Regenboogprovincie

180326 mestvergisters

 

bushalte20 oktober 2018

D66 vindt dat passend onderwijs voor iedere scholier bereikbaar moet zijn.

De betaalbaarheid van het OV mag dit niet belemmeren voor jongeren op het platteland. Daarom heeft D66 de gedeputeerde gevraagd om voor scholieren een korting in het leven te roepen. Deze oproep werd breed door de Staten gesteund en is nu een feit. Het maakt nu niet meer uit of je 15 of 25km van je school woont. “Altijd vrij Fryslân scholier” heet het betreffende reisproduct. De korting is 25 euro per maand, met een maximum van 250 euro per jaar voor kinderen tussen 12 en 18. Voor het spoor Koudum-Sneek is de scholierenkorting zelfs 40 euro per maand.

Ook een belangrijke bijdrage voor de aantrekkelijkheid van plattelandskernen voor jonge gezinnen!

lees verder

 

2018-02-20_D66_wil_af_van_drempel_gasloos_wonen.pdf

zie ook: Omrop Fryslân

waterstof


De Statenfractie van D66 wil met een motie de ontwikkeling naar een waterstofeconomie onderzoeken en versnellen. In het jaarplan energie van de Provincie is het verkennen van de mogelijkheden van waterstof als opslag van groene stroom al opgenomen. D66 wil de verkenning uitbreiden met de vraag met een verkenning van de mogelijkheden als alternatief voor aardgas verwarming, vooral voor oude woningen, monumenten en buitengebieden.

Verwarmen op waterstof

Dat waterstof geschikt is als alternatief voor aardgas staat vast. Voor de komst van aardgas bestond het stadsgas al voor 50% uit waterstof. Een experiment met waterstof bijmengen bij aardgas op Ameland werkt al jaren succesvol. “Voor oude wijken, monumenten en het buitengebied kan groene waterstof een interessant alternatief zijn voor aardgas”, zo betoogde in december Prof. Dr. Ad van Wijk van de TU Delft tijdens een bomvolle lunchlezing van de Friese Milieu Federatie.

FRANEKER - D66 Fryslân en D66 Waadhoeke zijn donderdag 31 januari op werkbezoek bij Steinfort Glas in Franeker geweest. Het bedrijf is gespecialiseerd in toepassingen van gehard glas voor binnen en buiten. “Inspirerend glas. Dat is niets overdreven”, sluit statenlid Ursi Frehner het werkbezoek af. Steinfort bestaat dit jaar 100 jaar.

Innovatieve toepassingen van glas

De groep D66-ers is enthousiast over de innovatieve producten die Steinfort produceert. Voor de woningbouw is een renovatiesysteem voor keukens en badkamers ontwikkeld, al of niet met isolatie toe te passen. Daarmee kan een badkamer in twee dagen gerenoveerd worden.

Als alternatief voor zwarte zonnepanelen kan Steinfort zonnepanelen in kleuren leveren. Dat opent nieuwe mogelijkheden voor architecten en ontwerpers om ook op gevels zonnepanelen esthetisch toe te passen. Voor de isolatie van historische woningen maken ze glas-in-lood look-a-likes voor toepassing in isolatieglas.

Exemplarisch voor energieintensieve bedrijven

1901 Klimaat vraagt om doorpakken

persbericht D66 Fryslân 26 februari 2019


 
D66 wil met de baten van Windpark Fryslân een vliegwiel voor klimaat en energie

 

D66 komt woensdag in het debat over de burgerparticipatie in Windpark Fryslân met een motie voor een Iepen Enerzjy en Klimaat Fûns (IEKF). Daarmee wil D66 de baten van Windpark Fryslân als een vliegwielfunctie voor de energie- en warmtetransitie gebruiken.

‘Van en Voor Fryslân,’ daar draait het allemaal om in de participatie van de Provincie in Windpark Fryslân. Het geld dat wordt verdiend met onze horizon zoveel mogelijk in de Friese gemeenschap houden. D66 vindt dat een Iepen Enerzjy en Klimaat Fûns de meest rechtvaardige vorm van: ‘Van en Voor Fryslân’ is, in het bijzonder voor de jongere generatie (onze klimaat-erfgenamen) en die inwoners die geen (spaar)geld kunnen beleggen.

D66 vindt dat het rendement van Windpark Fryslân ten goede dient te komen aan de klimaatopgave, de energie- en warmtetransitie, energiebesparing of andere Friese projecten binnen het thema circulaire economie. Een Iepen Enerzjy en Klimaat Fûns legt daar de financiele basis voor. D66 ziet ‘Van en Voor Fryslân’ als een totaalpakket van verschillende maatregelen. “Het compensatiefonds voor de IJsselmeerkust is al geregeld. Daarnaast krijgen alle inwoners van Fryslân de mogelijkheid om ook financieel te participeren in Windparkobligaties. Maar de grootste opbrengst, die van de provinciale participatie moet ten goede komen aan de gehele Friese samenleving”, aldus Ursi Frehner van D66

 

Naschrift:

De vragen in het debat wezen erop dat verschillende fracties meer informatie nodig hadden. De D66 fractie vindt het onderwerp zo belangrijk dat ze de motie heeft teruggetrokken en binnen kort zal verzoeken om het onderwerp grondiger te behandelen. D66 zal het Iepen Energzjy Fûns ook in de collegeonderhandeling inbrengen.

Van het gas af? Hoe dan? Dat is het grote vraagteken. We weten het nog niet. En alles wat nieuw, onzeker en onbekend is, bevreesd ons. Zo wordt al maanden de angst voor energiearmoede opgeklopt. Wat voor het gemak wordt vergeten, is dat energieslim wonen een feest is voor je portemonnee.

Zo kreeg een bejaarde vriendin van mij van haar verhuurder de mogelijkheid aangeboden om zonnepanelen op het dak te huren. Ze betaalt 15 euro meer huur per maand. Met veel plezier ziet ze bij zonnig weer de meter teruglopen en zij betaald iedere maand 20 euro minder voor haar stroomrekening. Dubbel feest; voor je portemonnee en de zekerheid dat je goed bezig bent. Dus ook voor huurders kan het al.

Energiearmoede is niets nieuws. Dat hadden bewoners van oude woningen in de jaren ’80 al. Voor onze woning van bijna 100 jaar betaalde mijn man minder huur dan de maandelijkse gasrekening. Inmiddels hebben we hem gekocht en zijn al 35 jaar aan het isoleren. Dat heeft ons in 35 jaar zo’n 30000-35000€ aan gas bespaard. Die isolatie heeft zich meer dan terugverdiend, geheel afgezien van het verbeterde woongenot.

Niets doen gaat vanzelf, energieslim worden vraagt even je aandacht en een beetje denkwerk. Niet alleen naar de kosten kijken maar ook naar de besparing. Veel gemeenten hebben een energiecoach. Deze kan je voorrekenen wat een isolatiemaatregel aan energiebesparing oplevert en hij weet de weg in de energiesubsidies en energieleningen. Laat je voorlichten.

Tip: Iedere verbouwing begint met isoleren. Eerst isoleren, daarna behang plakken of een keuken of badkamer inbouwen. Anders heb je er later spijt van.

In de Provinciale staten heb ik mij ingezet voor rentekorting op de nationale energie-bespaar-lening. De onderhandelingen daarvoor staan gepland in het Jaarplan Energie 2019.

D66 Fryslân zet de komende 4 jaar vol in om alle inwoners van Fryslân te helpen om energieslim en energiewijs te worden.